skip to content »

specbooks.ru

Pinoy sex chat cam

” pagmamayabang ni James sa kausap at sa iba’t iba pang mga kagamitan nila sa production maging yong iba pang mga departamento ay pinuntahan nila.

Pagkababa ng telepono ay binigyan niya ng Visitors I. ang bisita pagkatapos hinggan ng Identification Card. Iginiya ni Mila ang bisita papasok sa opisina at agad iminuwestra niya ang upuan sa bisita upang makaupo.

“Sige, patuluyin mo na siya” wika ng kausap sa kabilang linya ng guwardiya. Violy Rodriguez of Arctec Printing Materials tugon naman ni Violy at awtomatikong nagkamay sila. Mila Benavidez secretary of Sir James” pakilala naman ng sekretarya.

Lumaban ang dalaga ng titigan, bumilis ang tibok ng puso niya.

Tama siya na hindi niya kayang paglabanan ang pang aakit ng binata.

Parang tukso din naman na sumagitsit sa isip niya na sa loob ng kuwartong iyon ay kapwa sila hubad ng binata at nagtatampisaw sa ligayang dulot ng pag iisang katawan nila.

May munting kiliti na gumuhit sa kanyang buong katawan tungo sa gitnang bahagi ng kanyang mga binti…. Nagpalinga linga muna ang binata upang tiyakin na walang tao sa paligid nila maliban sa kanila.

Pinoy sex chat cam-34Pinoy sex chat cam-71Pinoy sex chat cam-62Pinoy sex chat cam-72

Kapwa napukaw ang kanilang makamundong pag iilusyon sa isa’t isa ng tumunog ang telepono sa mesa ng binata.Napansin ng dalaga na parang isolated ang lugar na kinalalagyan nila, walang mahagilap ang kanyang mata na ibang empleyado na naroon.Nakaramdam ng munting kaba ang dalaga, ngunit sa likod ng kabang ito ay nakakaramdam niya ng excitement.Nakaramdaman ng dalaga ang pagbilis ng tibok ng puso, humanga siya sa unang pagkakakita sa napakaguwapong binata na nasa harap niya.Pakiramdam niya ay malalaglag ang panty niya sa pinaghalong Richard Gomez at Paolo Bedionez na itsura nito.“Eto nga pala ang mga makina namin, galing lahat yan sa abroad!